ภาพวาดระบายสี

สนับสนุนเว็บไซต์
*ขอบคุณสำหรับน้ำใจดีๆครับ
ฝึกสมาธิด้วยศิลปะกับภาพวาดระบายสี  ศิลปะคือหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยทำให้เกิดสมาธิ  และการฝึกทักษะการใช้มือและสายตาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  การวาดภาพระบายสี ช่วยทำให้ลูกน้อยได้ใช้ศิลปะในการฝึกสมาธิ  สร้างความเพลิดเพลินไปกับจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์ของตัวเอง  ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่สามารถร่วมกิจกรรมศิลปะไปพร้อม ๆ กับลูกน้อยได้อีกด้วย.

ภาพระบายสี ที่เราแนะนำเด็กๆอาจจะชอบ และสนุกกับการระบายสี.

ระบายสี Angry Birds

ภาพวาดระบายสีAngry Birds 17
ภาพวาดระบายสีAngry Birds 24
Angry Birds 24
ภาพวาดระบายสีAngry Birds 23
Angry Birds 23
ภาพวาดระบายสีAngry Birds 22
Angry Birds 22
ภาพวาดระบายสีAngry Birds 21
Angry Birds 21
ภาพวาดระบายสีAngry Birds 20
Angry Birds 20
ภาพวาดระบายสีAngry Birds 19
Angry Birds 19
ภาพวาดระบายสีAngry Birds 18
Angry Birds 18
ภาพวาดระบายสีAngry Birds 17
Angry Birds 17

ระบายสี Teletubbies เทเลทับบีส์

ภาพวาดระบายสีTeletubbies เทเลทับบีส์ 18
ภาพวาดระบายสีTeletubbies เทเลทับบีส์ 23
Teletubbies เทเลทับบีส์ 23
ภาพวาดระบายสีTeletubbies เทเลทับบีส์ 22
Teletubbies เทเลทับบีส์ 22
ภาพวาดระบายสีTeletubbies เทเลทับบีส์ 21
Teletubbies เทเลทับบีส์ 21
ภาพวาดระบายสีTeletubbies เทเลทับบีส์ 20
Teletubbies เทเลทับบีส์ 20
ภาพวาดระบายสีTeletubbies เทเลทับบีส์ 19
Teletubbies เทเลทับบีส์ 19
ภาพวาดระบายสีTeletubbies เทเลทับบีส์ 18
Teletubbies เทเลทับบีส์ 18
การวาดภาพระบายสีเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของกิจกรรมสำหรับเด็กที่ไม่ต้องเร่งรีบมาก ซึ่งจะเห็นว่าเด็กปัจจุบันนี้เน้นหนักด้านวิชาการและความเร่งรีบมาก ตรงนี้ก็จะช่วยให้เด็กมีช่องว่างในการทำอะไรที่ช้าลง มีสุนทรีภาพและ ช่วยบาลานซ์สมอง ทั้งสองซีก
ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี คือ
- ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ
- เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
- ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
- ฝึกการใช้สี ทดลองสี เช่น การผสมสีต่างๆ
- เด็กได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม
- ฝึกการทำงานตามลำพังและเป็นกลุ่ม
- ฝึกความรับผิดชอบ เช่น การเก็บวัสดุให้เรียบร้อย
Copyright © 2016 ภาพวาด ระบายสี โหลดรูประบายสี