ภาพวาดระบายสี

สนับสนุนเว็บไซต์
*ขอบคุณสำหรับน้ำใจดีๆครับ
ฝึกสมาธิด้วยศิลปะกับภาพวาดระบายสี  ศิลปะคือหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยทำให้เกิดสมาธิ  และการฝึกทักษะการใช้มือและสายตาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  การวาดภาพระบายสี ช่วยทำให้ลูกน้อยได้ใช้ศิลปะในการฝึกสมาธิ  สร้างความเพลิดเพลินไปกับจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์ของตัวเอง  ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่สามารถร่วมกิจกรรมศิลปะไปพร้อม ๆ กับลูกน้อยได้อีกด้วย.

ภาพระบายสี ที่เราแนะนำเด็กๆอาจจะชอบ และสนุกกับการระบายสี.

ระบายสี Super wings ซุปเปอร์วิง

ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 01
ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 08
ซุปเปอร์วิง 08
ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 07
ซุปเปอร์วิง 07
ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 06
ซุปเปอร์วิง 06
ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 05
ซุปเปอร์วิง 05
ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 04
ซุปเปอร์วิง 04
ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 03
ซุปเปอร์วิง 03
ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 02
ซุปเปอร์วิง 02
ภาพวาดระบายสีซุปเปอร์วิง 01
ซุปเปอร์วิง 01

ระบายสี Winnie the Pooh วินนี เดอะ พูห์

ภาพวาดระบายสีวินนี เดอะ พูห์ 04
ภาพวาดระบายสีวินนี เดอะ พูห์ 09
วินนี เดอะ พูห์ 09
ภาพวาดระบายสีวินนี เดอะ พูห์ 08
วินนี เดอะ พูห์ 08
ภาพวาดระบายสีวินนี เดอะ พูห์ 07
วินนี เดอะ พูห์ 07
ภาพวาดระบายสีวินนี เดอะ พูห์ 06
วินนี เดอะ พูห์ 06
ภาพวาดระบายสีวินนี เดอะ พูห์ 05
วินนี เดอะ พูห์ 05
ภาพวาดระบายสีวินนี เดอะ พูห์ 04
วินนี เดอะ พูห์ 04
การวาดภาพระบายสีเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของกิจกรรมสำหรับเด็กที่ไม่ต้องเร่งรีบมาก ซึ่งจะเห็นว่าเด็กปัจจุบันนี้เน้นหนักด้านวิชาการและความเร่งรีบมาก ตรงนี้ก็จะช่วยให้เด็กมีช่องว่างในการทำอะไรที่ช้าลง มีสุนทรีภาพและ ช่วยบาลานซ์สมอง ทั้งสองซีก
ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี คือ
- ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ
- เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
- ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
- ฝึกการใช้สี ทดลองสี เช่น การผสมสีต่างๆ
- เด็กได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม
- ฝึกการทำงานตามลำพังและเป็นกลุ่ม
- ฝึกความรับผิดชอบ เช่น การเก็บวัสดุให้เรียบร้อย
Copyright © 2016 ภาพวาด ระบายสี โหลดรูประบายสี